وارد سیستم شدن

.خوش آمدید SiteLog به ابزار آنلاین

.محل ساخت و ساز حتی بیشتر و موثرتر کنترل می شود SLOT Manager با سیستم اطلاع رسانی آنلاین

  • یک بار ثبت نام
  • ورود به سیستم از پنجره زمان برای تحویل
  • ارائه واضح و روشن از اسلات های جایگزین
  • رزرو منابع و بالابرها
  • برنامه های زمان بندی تحویل